NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920


Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Tủ sách tư liệu khoa học

Máy điều trị nhịp tim tương thích MRI
trong hội nghị nhịp Châu Á - Thái B́nh Dượng 2015
(APHRS 2015)
tại Melbourne, Úc, 19-22/11/2015

Ts Trần Thống


Đă có một phái đoàn bác sĩ Nam Trung Bắc Việt Nam, cùng Cty Tâm Thu và Ts Trần Thống, Cty Northwest Signal Processing, tham dự hội nghị APHRS 2015 tại Melbourne, Úc.  Đây là hội nghị nhịp lớn nhất trong vùng và mỗi năm được tổ chực tại một quốc gia khác vùng Thái B́nh Dương. Kỳ này là lần thứ 8. Ngoài các bác sĩ và kỹ thuật viên vùng Thái B́nh Dương cũng đă có một số đông bác sĩ từ châu Âu và Mỹ đến tham dự trong vai tṛ giảng viên cho các khóa học tập về nhịp.
Năm 2016, hội nghị sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

Trong bài này chúng tôi xin tóm tắt các thông tin về các máy điều trị nhịp tim tương thích MRI, một đề tài quan trọng cho các bác sĩ (Bs) và bệnh nhân (BN) VN. Trong APHRS đă có 4 bài báo cáo về các thiết bị điều trị nhịp tim tương thích MRI (MR conditional, MRc)

Shu Zhang, Is MRI compatibility the defaults for CIEDS - Tương thích MRI có phải đương nhiên trong các máy điều trị nhịp tim cấy vào cơ thể

Theo Bs Zhang  MRI đă được công nhận  là phương tiện chẩn đoán hàng đầu:

MRI - ACR

Lư do là MRI hiệu quả phân biệt các tế bào mềm mà không có phóng xa, khác CT/X-quang. MRI được dùng nhiều để chẩn đoán đột quỵ. MRI tim cũng được dùng nhiều trong chẩn đoán các bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, suy tim. Bs Zhang có báo cáo về nghiên cứu kéo dài 2 năm t́m hiểu về nhu cầu chụp MRI tại 8 BV ở TQ với 950 BN, tuổi trung b́nh là 77±7:
 • Trước khi cấy máy đă có 247 (26%) BN đă từng chụp MRI. 
 • Trong 2 năm theo dơi từ ngày cấy máy, 131 (14%) BN có nhu cầu chụp MRI. Do máy không đạt MRc, 53 (40% của nhóm 131 BN này) trong nhóm này đă phải dùng các loại chẩn đoán khác (46 là CT, 1 làm chẩn đoán siêu âm, 6 không có làm chẩn đoán ) có thể ảnh hưởng không tốt điều trị cho chứng bệnh.
 • Trong nhóm 131 BN này có 57 (6%) thuộc nhóm đă từng chụp MRI, và 8% lần đầu tiên có chỉ định.
Nếu chúng ta chấp nhận các tỷ lệ trên, th́ 26% đă chụp MRI trước khi cấy máy, và sau đó khoảng 4% BN mỗi năm sẽ có chỉ định chụp MRI lần đầu tiên. Với máy tạo nhịp có thể hoạt động >12 năm (máy 2 buồng Biotronik, >15 năm với máy 1 buồng), như vậy là 74% BN (=26% + 4%x12 năm) mang máy tạo nhịp đă và có thể có chỉ định chụp MRI. Tỷ lệ này giống tỷ lệ được BS Kalin tuyên bố là các BN mang máy điều trị nhịp tim có xác suất 50-75% sẽ có nhu cầu chụp MRI trong thời gian mang máy (Kalin, PACE 2005). Ngay cả với sự khác biệt sừ dụng MRI giữa TQ và Mỹ, mà chúng ta có những kết quả tương tự! Nói chung, 75% của Kalin có thể coi là thực tế!

Bs Zhang nêu lên nhu cầu chụp MRI 3 Tesla v́ đây là đường hướng MRI tương lai.

Bs Zhang cũng nói lên nhu cầu cần bàn với BN sắp phải cấy máy điều trị nhịp tim là
 • MRI là phương tiện chẩn đoán hiệu quả, sẽ giúp BN đạt điều trị tốt
 • Đă có loại máy điều trị nhịp tim tương thích cộng hưởng từ (MRI) sẽ giúp BN chụp được MRI. Các BS khoa h́nh ảnh thường nói là cấy máy điều trị nhịp tim là chống chỉ định chụp MRI. BN cần hiểu là với các máy đạt tương thích MRI, nhất là MRI toàn thân, giới hạn này không c̣n nữa!
 • BN cần phải bàn lại với BS nhịp trước (để kiểm tra lại là máy điều trị nhịp tim đă được cấy, có thể chụp được MRI BN đang yêu cấu, và điều chỉnh máy vào chế độ MRI trước khi chụp) và sau khi chụp MRI (lập lại máy trở về chế độ b́nh thường). 
 • BN cần phải hiểu các giới hạn của các máy. 
  • Về phương diện này, nếu máy đạt tương thích MRI toàn thân, th́ chỉ cần phải lưu ư đến loại máy MRI (1,5 Tesla hay 3 Tesla) và mức SAR (2 W/Kg, 4 W/Kg).
BS Zhang không thấy lư do ǵ không tự động cấy bộ máy tương thích MRI ... ngoài lư do kinh tế. Bs hy vọng có ngày các bộ máy sẽ đạt phí MRI bằng 0.
Trong tḥi gian chuyển tiếp, Bs Zhang đề nghị là BN nên cấy tối thiểu các dây điện cực đạt tương thích MRI để đến kỳ thay máy, với giá máy tương thích MRI giảm nhiều, BN có thể thay với máy đạt MRc và như vậy sẽ có một bộ máy MRc.
Bs Wilkoff, một BS nhịp hàng đầu ở Mỹ, có đề nghị là trong tường hợp BN thay máy, và dây cũ không tương thích MRI, hăy thay máy tương thích MRI và dùng lại dây cũ, chớ có bít lại dây cũ và thêm dây mới. Lư do là dây bỏ lại là chống chỉ định tuyệt đối chụp MRI. C̣n nếu máy MRc, dây không MRc, th́ khi thật sự cần cũng có thể có cách chụp được MRI ... ít nhất có hy vọng chụp được MRI!

B́nh luận của tác giả.

Ở VN, các máy tạo nhịp Biotronik đă đạt được phí MRI = 0 VNĐ . Do đó không có lư do ǵ BS không cấy máy tạo nhịp tương thích MRI. Vậy nếu BS không đề nghị bạn cấy bộ máy tạo nhịp tương thích MRI, bạn hăy liên lạc với bản án chung thânchúng tôi. Ngay cả khi BS đề nghị mà giá máy MRc quá cao so với máy b́nh thường, bạn cũng nên liên lạc với chúng tôi. Bạn đừng quên là cấy một bộ máy không tương thích MRI có thể là bản án chung thân không chụp được MRI. Do đó bạn cần phải năng động t́m cách để được cấy!
Phí MRI của máy tạo nhịp điều trị suy tim (CRT-P) của Biotronik cũng là 0. Các máy CRT-P Biotronik hiện nay chưa có chứng nhân MRc toàn thân, chỉ mới MRc ngoài vùng ngực, nhưng với các dây đă đạt MRc toàn thân (với máy CRT-D), chúng tôi thiết nghĩ chỉ là vấn đề
thời gian để các CRT-P này đạt chứng nhận MRc toàn thân.
Hiện nay (01/2016) chỉ duy nhất các máy phá rung điều trị suy tim (CRT-D) Biotronik đạt MRc 1,5 Tesla 2 W/Kg toàn thân. 
Phí MRI các ICD và CRT-D hiện nay vẫn c̣n cao ở VN. Do đó chỉ nên cấy các dây điện cực MRc được bàn bên dưới nếu không cấy được một bộ máy MRc.

Về trường hợp BN thiếu phương tiện tài chính chỉ nên cấy loại dây điện cực tương thích MRI. Hiện nay (01/2016) ở VN chỉ có các dây điện cực dưới đây là đạt tương thích MRI 1,5 Tesla 2 W/Kg toàn thân
 • Biotronik. Dây điện cực tạo nhịp:  Safio, Solia, và các dây cũ đă được cấy trước đây Setrox, Siello (các dây này chỉ khác tên 2 dây đầu thôi, dây không khác). Dây sốc: Linox smart, Linox smart ProMRI, Protego, Protego ProMRI. Dây thất trái lưỡng cực: Corox, Corox ProMRI, Sentus, Sentus ProMRI
 • Medtronic: 5076. Dây 5086MRI không c̣n được cấy nhưng MRc. Dây sốc: Sprint Quattro với phích DF-4 (các dây với phích DF-1 không đạt MRc) với chiều dài 55 và 62 cm (các chiều dài khác không đạt MRc).
 • St Jude: Tendril MRI. Gần đây Cty St Jude có giới thiệu dây Tendril STS nhưng dây này không đạt tương thích toàn thân! Hiện nay không có dây sốc hay thất trái nào đạt MRc toàn thân dưới mọi t́nh huống tạo nhịp, như các dây Biotronik và Medtronic ở trên.
Quan trọng là dây điện cực phải tương thích MRI toàn thân. Với giới hạn ngoài vùng ngực, các dây điện cực đó không giúp bạn chụp được vùng tim hay ngực (BN nữ để bổ xung mammogram)

Về nhu cầu chụp MRI 3 Tesla, các bộ máy tạo nhịp và ICD, không có CRT, Biotronik đều đă đạt MRc 3 Tesla ngoài vùng ngực với mức SAR 2 W/Kg. Các máy khác chưa đạt được chức năng này.

Toshko Nakai, Protocol for MRI in patients with CIED: safety and outcomes - Cách thức chụp MRI với BN mang máy điều trị nhịp tim: sự an toàn và kết quả.

Ở Nhật MRI (1,5T và > 1,5 T) được dùng rộng rải. Mỗi tháng có trên 1,1 triệu ca chụp MRI ở các bệnh viện và pḥng khám. Với dân số 128 triệu, có 8,6 ca MRI/1000 người mỗi tháng!

Máy điều trị nhịp tim tương thích MRI chỉ mới được sử dụng từ tháng 10, 2012 (sau khi được BYT Nhật cấp giấy phép lưu hành). Khi chụp MRI, phải có BS nhịp trong pḥng điều khiển MRI, với máy phá rung ngoài da và máy đo độ băo ḥa ô xy trong máu (pulse oximeter). Thường sẽ lập tŕnh tạo nhịp OFF hay ODO (Medtronic) với BN có nhịp nội tại tốt, và AOO, VOO, DOO với BN không co nhịp nội tại tốt.
BS Nakai có cho biết là máy tạo nhịp của St Jude không có thể tạo nhịp AOO khi chụp MRI nên đă không c̣n được cấy ở BVĐH Nihon. Các phương cách tạo nhịp có thể dùng được tóm tắt trong bảng bên dưới.

MRI Mode - Nakai APHRS

Bs Nakai, trong một trao đổi 02/2016,  cho biết là vấn đề lập trinh AOO (tạo nhịp cố định nhĩ) không được là với máy St Jude thế hệ mới, Assurity. Không hiểu sao đă > 6 tháng mà Cty St Jude vẫn không có thể cập nhật phần mềm trong máy chương tŕnh ở Nhật để có thể tạo nhịp AOO khi chụp MRI. Có vấn đề ǵ?

Trong các ca chụp MRI ở BVĐH Nihon Bs Nakai đă theo dơi, đă có 4 ca có sự kiện bất thường. 2 ca do BN với suy nút xoang, được lập tŕnh AOO, bị rung nhĩ. Đă có 1 ca BN có nhịp nội tai cao hơn nhịp VOO đă chọn, làm BS lo ngại phát xung vào sóng T, nhưng rốt cuộc không có sụ cố. Một trường hợp BN bị suy nút xoang, vi mang máy Assurity MRI, không thể tạo nhịp AOO, nên rốt cuộc BS đă quyết định dùng OFF. Ngoài vấn đề với máy Assurity, đây là những vấn đề do t́nh trạng sức khỏe của BN thay đổi khi chụp MRI. Điều này nói lên nhu cầu cần theo dơi nhịp của BN khi chụp MRI.

Trong trao đổi e-mail tháng 02/2016, Bs Nakai cho biết hiện này cấy 100% máy tạo nhịp MRc. Các máy không MRc chỉ dùng khi thay máy cũ.

BS Nakai xác nhận là ở Nhật MRI 3 Tesla rất thông dụng. Do đó quan tâm tương thích MRI 3 Tesla.

Trả ḷi câu hỏi của khán giả tại sao cần BS trong pḥng MRI trong khi ở Mỹ chỉ có y-tá. Bs Nakai trả lới là tại mức huấn luyện của y-tá Nhật không đủ để đảm trách điều chỉnh và theo dơi các máy điều trị nhịp tim.

B́nh luận của tác giả.

Nhật Bản chỉ bắt đầu cấy máy tạo nhịp MRc năm 2012, 3 năm sau VN. Vậy mà hầu như đă chuyển hoàn toàn sang máy tạo nhịp MRc. Ở VN với phí MRI máy tạo nhịp = 0 VNĐ, tại sao tất cả BN VN không được cấy máy tạo nhịp MRc? Vấn đề là tại BS không quan tâm nhu cầu chụp MRI?

Tinh thần trách nhiệm BS Nhật đúng là gương mẫu. Chỉ v́ một BN không lập tŕnh được AOO trước khi đi chụp MRI, BS Nakai sau khi thông báo cho công ty biết, đă quyết định không cấy các máy của công ty đó nữa, dù là cho BN không suy nút xoang! Cty không đáp ứng nhu cầu của BS, là BS không dùng hàng của công ty!

3 ca chụp MRI Bs Nakai báo cáo, nói lên nhu cầu phải kiểm tra cẩn thận các thống kê được ghi lại trong máy trước khi lập tŕnh máy để chụp MRI. Nhịp được chọn phải đủ cao để tránh phát sóng vào sóng T. Chúng tôi đề nghị kỹ thuật viên (KTV)  công ty đảm trách việc lập tŕnh trước khi chụp MRI, v́ cần phải kiểm tra thống kê hơi tốn thời giờ, mà BS nhịp ở VN, v́ quá tải, khó có thể làm. Ngoài ra nhiều khi nhịp trong chương tŕnh MRI mặc định không đủ cao, KTV cần điều chỉnh lại (cần thao tác phức tạp hơn).

Christine Chiu-Man, Understanding the design and technology of MRI conditional pacemakers and leads - T́m hiều thiết kế và kỹ thuật các máy tạo nhịp tương thích MRI và các dây điện cực.

Nói chung, theo phân tích của chúng tôi, mức hiểu biết của bà Chiu-Man không chuẩn. Bà là y-tá, không phải là kỹ sư sinh-y nên điều này cũng dễ hiểu.

Có nêu lên vấn đề dùng máy MRc và dây MRc của 2 công ty khác nhau. Hiện nay các chứng nhận chỉ áp dụng cho bộ máy của từng công ty. Không có đáp án.

Có cho biết là ở Canada, thời gian chờ chụp MRI có thể rất dài, nhiều khi phải chờ đến tối khuya. Do đó, v́ các BN đă được lập tŕnh tạo nhịp cố định hay không tạo nhịp, cần phải có BS nhịp trực có thể lập tŕnh máy trở lại chương tŕnh b́nh thường sau khi BN chụp xong MRI. Nguy hiểm để BN qua đêm với chương tŕnh MRI.

Có bàn về một ca đă cấy cho một em bé một dây thượng tâm mạc. Em bé cần phải chụp MRI. Sau khi bàn tán sôi nỗi, các BS đă đi đến quyết định là không thể chụp MRI được!

Wee Siong Teo, Device selection and programming in patients requiring an MRI. Chọn lưa máy và lập tŕnh bệnh nhân cần chụp MRI.

Trong báo cáo, Bs Teo, một bác sĩ thường tham dự các hội nghị tim mạch VN, đă tỏ ra không vô tư khi dùng các thông tin mới nhất về các bộ máy Medtronic và St Jude, trong khi dùng các thông tin cũ 1-2 năm khi bàn về các bộ máy của Biotronik và Boston Scientific. Điển h́nh là theo BS Teo, bên Biotronik chỉ có các bộ máy tạo nhịp Evia với giới hạn chụp MRI 1,5 Tesla 2 W/Kg ngoài vùng ngực. Thực tế là từ hơn năm nay Evia (thế hệ 2009, và các bộ máy thế hệ 2014 Etrinsa) đă chụp được MRI toàn thân 1,5 Tesla đến 4 W/Kg, và c̣n đạt MRc 3 Tesla 2 W/Kg ngoài vùng ngực. Các máy của Boston Scientific cũng đạt được mức MRc tương tự với 1,5T và 3T, mà theo Bs Teo chỉ đạt 1,5 Tesla 2 W/Kg ngoài vùng ngực!
Bs Zhang ở TQ, ở trên, mà không có những sai lầm này! Tại sao một BS Singapore mà lại có quá nhiều sai lầm!
Một sai lầm lớn khác là BS Teo báo cáo là ICD Ellipse của St Jude đạt tương thích MRI toàn thân (đạt chứng nhận CE tháng 5, 2015). Trong manual MRI của St Jude (11/2015), máy chỉ đạt MRc toàn thân chỉ khi không tạo nhịp lúc chụp MRI. Nếu cần tạo nhịp th́ chỉ đạt MRc ngoài vùng ngực. V́ khi cấy máy không thể biết t́nh trạng sức khỏe BN sau 3-4 năm, làm sao Bs nhịp có thể nói với BN là sẽ chụp được MRI toàn thân? BS nhịp chỉ có thể hứa với BN là có thể chụp ngoài vùng ngực thôi! Chúng tôi cũng có bàn với Bs Teo về sai lầm này ... nhưng BS Teo đẩy vấn đề qua Bs MRI!!!
Khi báo cáo về các thừ nghiệm lâm sàng ICD, Bs Teo báo cáo về nghiên cứu ICD Evera của Medtronic đă được báo cáo tại HRS 2015 (tại Boston, tháng 5, 2015) mà không bàn đến báo cáo về ICD Iforia của Biotronik cũng đă được tŕnh ở HRS 2015. Đây là  2 báo cáo về nghiên cứu ICD tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân 2 W/Kg làm cho cơ quan FDA (USA). FDA đă đồng ư chỉ định MRc toàn thân cho Evera tháng 9/2015, và đến tháng 12/2015 cho Iforia. Thay v́ bàn về nghiên cứu lâm sàng Iforia (HRS 2015), Bs Teo chọn bàn về nghiên cứu Lumax 740 (ICD thế hệ đầu tiên MRc của Biotronik, Iforia là thế hệ 2) chỉ đạt tương thích MRI ngoài vùng ngực (được đăng trong J Magnetic Resonance Imaging, 2015). Khán giả theo dơi báo cáo Bs Teo sẽ có cảm tường là các ICD Biotronik chỉ đạt tương thích MRI ngoài vùng ngực!
Lư do chúng tôi phải nêu các điều trên v́ Bs Teo quen với nhiều Bs VN, có thể gửi bài cho Bs VN, và từ đó các BS VN hiểu lầm.

Theo BS Teo, chụp được MRI rất quan trọng. Nếu giá không thành vấn đề, th́ nên cấy máy tương thích MRI, dù cho, theo ư kiến BS, BN không cần do lớn tuổi. Đă có vài trường hợp Bs Teo đă cấy máy MRc và nhờ vậy giúp BN lớn tuổi được điều trị tốt nhờ chụp được MRI. Không nên tạo khó khăn cho BN trong tương lai!

Thường các công ty đ̣i là dây phải được cấy >6 tuần th́ mới có thể chụp MRI. Theo Bs Teo. nếu cần chụp trước 6 tuần, cứ việc chụp!

Bs Teo phê b́nh là các dây tạo nhịp được thiết kế đặc biệt để đạt MRc đều cứng hơn dây b́nh thường, không MRc, như các dây tạo nhịp 5086MRI của Medtronic lúc đầu và gần đây dây Ingevity của Boston Scientific. Do đó hướng đạt dây MRc, bằng cách kiểm tra dây đă có trước đây xem có đạt MRc, đă thành công với các dây mềm đạt MRc. Ngoài ra sẽ giúp các BN đă cấy máy trước đây, đến kỳ thay máy có được một bộ máy MRc. BS Teo có kể kinh nghiệm với dây mới nhất của Boston Scientific đă được thiết kế để đạt MRc: dây hơi cứng!

BS Teo có kể lại chuyện có BN thay máy tạo nhịp (không MRc) cần chụp MRI. Bs Teo quyết định thay máy MRc mặc dù dây không đạt MRc (xem b́nh luận của Bs Wilkoff ở trên). Đến kỳ chụp MRI, BS Teo rất quan tâm nên đă theo dơi ca chụp MRI từ pḥng điều khiển MRI. Không có sự cố ǵ xảy ra!

Khỏang 70-80% các máy tạo nhịp Bs Teo cấy đều là máy tạo nhịp MRc. Đây cũng là mức cấy máy MRc ở Singapore.

St Jude EllipseB́nh luận của tác giả.

Bên phải là h́nh lấy từ catalog của St Jude về các bộ máy tương thích MRI đang được cung cấp ở Đức vào 08/2015. Để ư là ngay cả với ICD 1 buồng (không có dây nhĩ, chỉ có dây sốc) bộ máy chỉ tương thích MRI toàn thân khi BN không cần tạo nhịp lúc chụp MRI. Nếu cần tạo nhịp sẽ giới hạn ngoài vùng ngực. Mà nếu gặp BN cần dây sốc dài, 65 cm, th́ mức SAR giới hạn 1,6 W/Kg! Với nhiều giới hạn như vậy, làm sao có thể giới thiệu đây là máy tương thích MRI 1,5 Tesla 2 W/kg???

Bs Teo đă nói là cần cấy máy tạo nhịp MRc để tránh tạo khó khăn cho BN trong tương lai, và lư do duy nhất không cấy máy tạo nhịp MRc là giá.
0 MRI feeỞ VN, phí MRI máy tạo nhịp (kể cả CRT-P) là 0 VNĐ. Vậy tại sao chúng ta không đạt 100% máy tạo nhịp MRc? Nhật Bản đă đạt rồi đó!
Singapore là 70-80%! Theo chúng tôi biết, ở VN mức cấy máy tạo nhịp MRc chỉ khoảng 60-65%. Quá thấp! 

Các BS cấy máy tạo nhịp không giới thiệu BN một bộ máy tạo nhịp MRc, đă gián tiếp tạo khó khăn cho BN trong tương lại. Gặp trường hợp này, bạn hăy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn. Bạn nên nhớ là bạn sẽ phải sống với bộ máy tạo nhịp này cả 10-15 năm! Do đó cần phải lên tiếng nếu thấy điều sắp làm có thể tạo khó khăn cho bạn trong tương lai.


V́ vị trí lănh đạo ở VN về máy điều trị nhịp tim MRc của công ty Tâm Thu / Biotronik, có thể cung cấp toàn bộ máy tạo nhịp, phá rung, điều trị suy tim tương thích MRI, hầu hết tương thích toàn thân, chúng tôi đă bị nhiều công ty cạnh tranh phao tin đồn thất thiệt. Các công ty này có phí MRI máy tạo nhịp cao, trong khi phí MRI của 0 MRI feeTâm Thu là 0! Điều mà các bạn có thể kiểm tra dễ nhất là lên google đánh "FDA Biotronik MRI" và kiểm tra là ở Mỹ công ty Biotronik đă có thể cung cấp các máy tạo nhịp và phá rung (ICD) một và hai buồng và máy phá rung điều trị suy tim, CRT-D, đạt tương thích MRI toàn thân với MRI 1,5 Tesla với mức SAR đến 2 W/Kg. Không có các máy của Cty St Jude trong danh sách này. Cơ quan FDA (USA) là cơ quan quản lư thiết bị y-tế nghiêm khắc nhất trên thế giới. Biotronik đă đạt chỉ định MRc ở Mỹ, có nghĩa là các thiệt bị Biotronik chuẩn MRc và an toàn!
Các máy Biotronik được cung cấp ở Mỹ có tên khác máy được cung câp ở VN là do nguyên nhân Marketing để có thể phân biệt, ở Mỹ, ḍng máy không MRc (trước giấy phép FDA) và máy MRc (sau giấy phép FDA)... chỉ có khác biệt phần mềm trong máy chương tŕnh với chương tŕnh MRI! Không có khác biệt về điều trị và chức năng so với các ḍng máy được cung cấp ở VN. Thí dụ
 • ICD Iperia = Itrevia ở VN tương thích MRI. 
 • máy tạo nhịp Entovis = Evia ở VN tương thích MRI. Eluna = Etrinsa ở VN. 
  Máy Evia (tên trước khi có giấy phép FDA) ở Mỹ không tương thích MRI và không có chương tŕnh MRI trong máy chương tŕnh. Các máy Evia Mỹ này về VN cũng không thể bật lên chương tŕnh MRI v́ đă bị khóa lại trong máy. Kỹ thuật viên Cty Tâm Thu, có thể cài chương tŕnh tương tự để BN có thể chụp MRI. Điều này không khác các máy Biotronik Effecta ở VN. Với các dây điện cực ở trên, chụp MRI hoàn toàn an toàn!
  Dùng nhiều tên cũng tương tự bên kỹ nghệ xe hơi dùng tên khác nhau ở các quốc gia mặc dù là cùng loại xe.
Khác với các công ty kia, Biotronik không có cung cấp các ḍng máy cũ. Ḍng Talos, được bắt đầu lưu hành năm 2006, đă không c̣n được cung cấp ở VN. Trong khi đó các công ty kia vẫn c̣n cung cấp máy thế hệ 2003, 2006. Có công ty năm 2012 đă ra một máy mới mà thật ra dùng mạch điện máy năm 2005 và 2007 với phần mềm nằm giữa 2 thế hệ máy này, và tuyên bố đây là máy thế hệ 2012. Đúng là bắt đầu lưu hành năm 2012, nhưng ruột là 2005-2007, phần mềm giữa 2005 và 2007! Hiện nay trên toàn thế giới, các máy tạo nhịp Biotronik là thế hệ 2009-2010 và mới hơn! Vậy sự khác biệt giữa máy tạo nhịp 2009 và các máy tạo nhịp cũ là ǵ? Các máy tạo nhịp cũ thiếu
 • Độ nhạy tự động như trong ICD ... chức năng an toàn: tránh nhận cảm lầm hay không nhận cảm sóng điện tim
 • Ghi lại điện tim với tiền sử không quá tốn pin ... giúp chẩn đoán lọan nhịp và khi máy hoạt động không Dom Perignon 1961 $4309chuẩn
 • Trong các máy 2 buồng, điều chỉnh tự động biên độ xung nhĩ ... tiết kiệm pin
 • Trong các máy 2 buồng, chương tŕnh giảm tạo nhịp thất hữu hiệu giảm suy tim, tăng thời gian hoạt động với các BN có dẫn truyền nhĩ-thât tốt.
 • Mạch điện mới ... thời gian hoạt động dài v́ ít hao pin. 
 • Pin lớn ... nếu máy cũ dùng loại pin nhỏ (từ 1.0 Ah trở xuống). Tăng tḥi gian hoạt động.
Mặc dù thiếu các chức năng trên, nhiều khi các máy cũ này có giá c̣n cao hơn máy thế hệ mới, tương thích MRI với thời gian hoạt động dài hơn từ công ty Tâm Thu! Có đáng không? Đây là thiết bị, không phải rượu quư, càng cất lâu, càng đắt! Chai Champagne Dom Perignon 1961 bên phải, cũ 55 năm, có giá 4309 USD vào thời điểm tháng 2, 2016. Vậy bây giờ cũng có "máy tạo nhịp Champagne", máy quư ($$$) và thế hệ càng xưa, giá càng cao ... như chai Champagne!

05/2016. V́ chính sách cố bán các máy thế hệ cũ của một số công ty, mới đây chúng tôi đă gặp trương hợp một bộ máy tạo nhịp tương thích MRI thế hệ 2010 mà có giá thấp hơn bộ máy tạo nhịp không tương thích MRI thế hệ 2006! Đây là các máy của cùng một công ty! Lư do máy tương thích MRI có giá thấp là tại v́ phải cạnh tranh!

Và cũng đă có bộ máy thế hệ 2014, nhưng Marketing đă giảm cấp: chỉ tương thích MRI ngoài vùng ngực với giới hạn chụp phía trên đầu từ 10 cm trên mắt trở lên (không chụp được cổ?), không có độ nhạy tự động, không có điều chỉnh biên độ xung nhĩ từ động! Chức năng chụp MRI giới hạn v́ lư do Marketing, thí chúng tôi hiểu, nhưng tại sao giới hạn các chức năng cơ bản an toàn và giúp máy đạt thời gian hoạt động tốt???  Máy thế hệ mới mà có chức năng như máy cũ! Máy tạo nhịp loại "Champagne danh dự".
05/2016. V́ lư do cạnh tranh, máy trên đă có giá thấp hơn một máy tạo nhịp không tương thích MRI thế hệ 2005-2007 của cùng công ty ở cùng một bệnh viện!

Về thay máy tạo nhịp, các BN đă cấy các dây Biotronik
Setrox, Siello, và Medtronic 5076, trước đây không MRc, bây giờ đă đạt MRc, chỉ cần thay máy đạt MRc là cả bộ sẽ đạt MRc toàn thân. Với phí MRI các máy tạo nhịp Biotronik là 0 VNĐ, đây là tin tốt cho các BN thay máy tạo nhịp.
Ngay cả các BN đă được cấy dây cũ, tới nay vẫn chưa được công nhận là MRc, theo lời BS Wilkoff nên thay loại máy tạo nhịp tương thích MRI.
Về phần máy phá rung, th́ các dây Linox (với phích DF-1) và Protego (với phích DF-4) đă được dùng trước đây và dây Sprint Quattro (phích DF-4) dài 55 và 62 cm đều đă đạt MRc toàn thân 1,5 Tesla 2 W/Kg mà không có giới hạn tạo nhịp nào cả! T́nh trạng ICD th́ với phí MRI c̣n cao, thay được bộ máy đạt MRc không khả quan bằng máy tạo nhịp, nhưng các BN VIP vẫn có thể được một bộ máy MRc toàn thân (đừng có chấp nhận MRc không phải toàn thân và không đạt 2 W/Kg trong mọi trường hợp).

Các bạn có thắc mắc ǵ về các máy điều trị nhịp tim tương thích MRI, hăy liên lạc với chúng tôi.Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 21/05/2016                                                                                                            Copyright NWSPI 2016