NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Chuyện lạ tạo nhịp

Máy tạo nhịp với thời gian hoạt động 26,3 năm

Trong một bài báo cáo được đăng năm 2007, Bs Katz và Akiyama trong tạp chí Annals of Noinvasive Electrophysiology, 2007, một máy CPI Microlith 605 đă được cấy trong một bệnh nhân tại Strong Memorial Hospital, Rochester, New York, USA, từ năm 1978, và đươc lấy ra tháng 10, 2004, sau thời gian 26,3 năm. Ḍng máy Microlith dùng pin 4,14  Ah, là loại pin lớn nhất trong các máy tạo nhịp vào cuối thập niên 1970. Máy Microlith 605 có thời gian hoạt động dự tính  là 19,2 năm. Ở BV Bs Katz cũng đă có một số BN được cấy máy Microlith 605 khác và đạt thời gian hoạt động từ 15 đến 21 năm. Máy này có kích thước to: 53x 55x 18 mm (so với các máy tạo nhịp năm 2016 có bề dày từ 6 đến 8 mm). Các máy này chức năng rất cơ bản khi so sánh với các máy hiện nay.
Lư do máy đạt được thời gian 26,3 năm một phần là do BN không có nhu cầu tạo nhịp nhiều, với nhịp nội tại thường cao hơn nhịp 60 n/p của máy.

Máy tạo nhịp vẫn hoạt động sau 31 năm!

Gần đây bác sĩ ở Pháp có báo cáo trường hợp một máy tạo nhịp 1 buồng Telectronics 150L được cấy tháng 3 năm 1978, tại BV Nancy, Pháp, mà đến 25/03/2009 vẫn c̣n hoạt động tốt! Hăy xem bài tiếng Pháp tại website của tạp chi Stimucoeur (2016: tạp chí Stimucoeur đă ngưng, nên link bên trái không c̣n chuẩn) hoặc bài đă được lưu tại website chúng tôi.

Máy được đề cập trong báo cáo là máy Telectronics 150L. Công ty Telectronics ở Úc, đă được công ty St Jude mua năm 1996 sau khi một số bệnh nhân gặp sự cố và tử vong với dây nhĩ Accufix của Telectronics. Máy 150L dùng pin LiI (Lithium Iodine) với dung lượng 3 Ah (so sánh với máy Biotronik năm 2009 chỉ dùng pin LiI 1,3 Ah). Máy này có kích thước  55x 53 x 16 mm (Biotronik Talos S: 51x 42x 6 mm), như vậy là dầy gấp 2,5 lần máy hiện nay do pin to hơn! Thơi gian hoạt động dự tính là 17 năm. Máy này tạo nhịp cố định 74 n/p với biên độ xung 5,2V!

Làm sao máy hoạt động lâu gấp 2 lần thời gian hoạt động dự tính ?
  1. bệnh nhân này chỉ thỉnh thoảng bị blốc, nên tỷ lệ tạo nhịp rất thấp
  2. pin trong máy này có độ ŕ (leakage) kỷ lục thấp! Pin máy tạo nhịp thông thường, để không 25 năm cũng hết điện do ḍng điện ŕ!
Các máy đều có thời gian hoạt động dự tính dài. Như chúng ta thấy trong trường hợp trên, v́ bệnh nhân không có cần tạo nhịp nhiều nên thời gian hoạt động có thể kéo dài lâu hơn nhiều!

Những người được cấy máy tạo nhịp 2 buồng, thường không được vui khi thấy thời gian hoạt động của máy 2 buồng thấp hơn thời gian của máy 1 buồng. Lư do là tại cần phải tạo nhịp 2 buồng thay v́ 1 buồng. Tuy nhiên với các bệnh nhân bị suy nút xoang khi dùng máy 2 buồng Biotronik, nên hỏi xem Bác Sĩ có bật chức năng IRS+ lên không. Với chức năng này, tạo nhịp thất có thể hạ thấp xuống c̣n khoảng 7%! Có nghĩa là thời gian hoạt động máy 2 buồng trong trường hợp nay không khác thời gian của máy 1 buồng! Chẳng những thế, mà các nguy cơ suy tim, rung nhĩ c̣n thấp hơn (khoảng 1/2). Và với máy 2 buồng bạn sẽ không bị hội chứng máy tạo nhịp (do nhĩ co cùng lúc thất đang co - do tạo nhịp ở thất)!

Máy tạo nhịp với thời gian hoạt động > 100 năm

Đầu thập niên 1970 có loại máy tạo nhịp tim với thời gian hoạt động dự tính trên 88 năm! Đó là loại máy với pin hạt nhân! Trong một bài báo cáo  được đăng trong tạp chí New England Journal of Medicine số ngày 19/12/2007, bác sĩ Parsonet giới thiệu bà bệnh nhân đă được bác sĩ Parsonet cấy máy tạo nhịp năm 20 tuổi (10/4/1973) và nay đă 54 tuổi mà máy vẫn c̣n hoạt động tốt!

NukePM
NukePM2
Máy tạo nhịp hạt nhân. Pin dùng Plutonium 238 có tới 3 lớp che (shield)! (http://home.comcast.net/~dprutchi/nuclear_pacemakers.pdf)

Lư do các máy này không c̣n được sản xuất là tại các bác sĩ cho là khoảng 10-15 năm thay máy, th́ bệnh nhân được máy thế hệ mới, tốt hơn. Ngoài ra, các cơ quan y-tế rất lo ngại vấn đề làm ǵ với máy khi bệnh nhân qua đời, v́ pin hạt nhân trong máy!


Tài liệu tham khảo
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail ở địa chỉ lienlac@tamthuvn.com  . Chúng tôi sẽ trả lời  bạn trong một thời gian ngắn. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Nortwest Signal Processing.

Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật:  19/10/2016                                                                                                  Copyright NWSPI 2009 - 2016