NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân

Máy phá rung, máy khử rung
BIOTRONIK
2016


Các bạn muốn t́m hiểu về máy phá rung có thể xem trang về Máy phá rung. Ở trang này chúng tôi chỉ giới thiệu các máy được Cty Tâm Thu cung cấp. 

Tóm tắt

Cty Tâm Thu cung cấp các bộ máy phá rung Biotronik. Cty Biotronik trong lănh vực náy có thành tích an toàn mà các công ty khác không đạt được là: chưa từng có phải thu hồi bất cứ dây điện cực sốc nào trong quá trinh hoạt động gần 50 năm. Bạn cứ vào google đánh "recall defibrillator lead" th́ bạn sẽ thấy nhiều luật sư đang "chiêu mộ" bệnh nhân từ các công ty khác, nhưng không có bệnh nhân từ Cty Biotronik! Đó là nhờ truyền thống Đức xem an toàn bệnh nhân trên hêt. Ngoài ra Cty Biotronik cũng là công ty tư, không phải là một công ty cổ phần, nên không bị các thời hạn giả tạo trong các chương tŕnh thiết kế như cuối quư, cuối năm, để ban giám đốc có thể khoe với cổ đông! Do đó các kỹ sư thiết kế không phải hối hả thiết kế cho đúng hạn, mà phẩm chất th́ thiếu sót. Đă có bệnh nhân ở VN đă phải chịu đựng những đợt sốc đau đớn v́ dây sốc hư.

Trong nghiên cứu NORDIC ICD, các máy phá rung Biotronik với 8 sốc 40 Joules trong vùng VF (vùng rung thất của máy, với nhịp thất rất nhanh, thường > 200 n/p) đă thành công phá tất cả các cơn loạn nhịp nhanh. Các công ty khác với 6 sốc 35 Joules hay 36 Joules, hay 1 sốc 36 J + 5 sốc 40 J đă không đạt được kết quả này. Trong các ICD Biotronik Bs có thể chọn năng lượng 2 sốc đầu (tối đa là 40 J) và 6 sốc sau cố định là 6X 40 J. Nếu máy phá rung mà không phá được cơn rung thất, th́ xác suất rất cao là BN bị tử vong! Chúng tôi đă thông báo kết quả này cho các Bs, và đă hướng dẫn kỹ thuật viên luôn luôn bắt đầu với sốc 40J trong vùng VF. Trong nghiên cứu SIMPLE, v́ giới hạn sốc đầu là 31 J với ICD Boston Scientific, mức thất bại là 7,22%! Do đó cho tới khi có kết quả nghiên cưu mới, bạn muốn an toàn tối đa th́ cần ICD với 8 sốc 40 Joules trong vùng VF! Chọn máy khác là đánh cuộc với sức khỏe của bạn! Để đạt an toàn cao nhất, hăy chọn ICD Biotronik!

Ngoài an toàn, các máy phá rung ḍng Iforia/Itrevia của công ty Biotronik đều có chức năng điều trị các cơn loạn nhịp nhanh trong vùng rung thất băng đợt xung nhanh, ATP One Shot,  không gây đau đớn cho bệnh nhân.
ATP One Shot (và các chương tŕnh tương tự trong các máy khác) có xác suất phá dược koanrg 2/3 các cơn loạn nhịp trong vùng VF của máy, v́ là những cơn nhịp nhanh thất với nhịp cao.  ATP One Shot cũng là chương trinh hiệu quả và tiết kiệm pin hơn các chướng tŕnh khác do kiểm tra độ vững của nhịp trước khi phát sốc và kiểm tra nhịp trong suốt thời gian nạp điện.
Lư do khác dùng ATP trong vùng VF là tại các nghiên cứu có kết quả là sốc cứu BN nhưng về lâu dài tăng tử vong!

Trước đây các máy phá rung 1 buồng khó phân biệt loạn nhịp nhanh ở thất (VT) và ở trên thất (SVT, ở nhĩ hay từ nút nhĩ-thất). Loạn nhịp trên thất không đưa đến tử vong trực tiếp, nên thường không cần điều trị. Ngoài ra v́ các điều trị nhắm vào thất, có thể không phá các SVT. Công ty Biotronik đến ḍng Iforia đă chọn an toàn trên hết, nên quan tâm điều trị các VT, và Bs và kỹ thuật viên phải cố gắng điều chỉnh các thông số để tránh điềut rị SVT. Các công ty khác th́ có thêm những chương tŕnh để nhận dạng sóng thất do SVT và đ́nh chỉ điều trị. Nhưng cvac công ty đă phải đánh đổi độ nhạy (điều trị tất các VT) với độ đặc hiệu (không điều trị SVT). Với ḍng ICD Itrevia, Cty Biotronik là công ty đầu tiên đă có chương tŕnh MorphMatch đạt độ nhạy > 99% cùng lúc đạt độ đặc hiệu > 90%! Như vậy sẽ tránh điều trị hầu hết SVT, mà điều trị tất cả VT.
Với các ICD 2 buồng, Cty Biotronik có chương tŕnh Smart Detection đă đạt độ nhạy >99% cùng lúc độ đặc hiệu > 90%! Trong các ICD Itrevia DR-T và VR-T DX, Bs có thể chọn giữa MorphMatch và Smart Detection. Cac ICD 2 buồng duy nhất có 2 chương tŕnh phân biệt VT/SVT!

CardioMessengerVà nếu bạn muốn được hưởng mưc theo dơi như ở Âu-Mỹ, th́ ở VN chỉ duy nhất có công ty Tâm Thu có thể cung cấp cho bạn Home Monitoring, theo dơi từ nhà, với kiểm tra mỗi đêm. Cty Biotronik là công ty tiên phong trong lănh vực này trên thế giới từ năm 1999. Các công ty khác có chương tŕnh tương tự nhưng chỉ cung cấp ở Âu-Mỹ. Tất cả các máy phá rung ḍng Iforia và Itrevia đều có chức năng này cài sẵn ở bên trong. Bạn cần phải mua thêm máy liên lạc bên ngoài, CardioMessenger, để tham gia Home Monitoring. Sau đó bạn có thể đi viếng hầu hết các quốc gia trên thế giới, mà vấn được Home Monitoring kiểm tra máy mỗi đêm và gửi báo cáo về trung tâm theo dơi ở CHLB Đức.
Bác sĩ của bạn sẽ được thông báo khi máy phát hiện cơn loạn nhịp trong tim bạn! Ngoài máy, quan trọng với Home Monitoring là chuyên viên sẽ theo dơi các báo cáo. Ở VN, chuyên viên với > 20 năm kinh nghiệm với thiết kế và kiểm tra các máy phá rung Biotronik sẽ đảm trách theo dơi này.
Mối đêm máy ICD sẽ gửi kiểm tra máy qua máy CardioMessenger để truyền về Đức qua mạng GPRS của hệ thống điện thoại di động GSM/3G. Trung tâm theo dơi sẽ gửi một báo cáo cho chuyên viên Cty Tâm Thu phụ trách Home Monitoring. Khi có sự kiện, hoặc ngay cả khi chuyên viên  nghi sắp có sự kiện, chuyên viên sẽ báo cho BS của bạn. Nhờ vậy, nhiều điều trị không đau đớn sẽ được BS biết sớm, thay v́ chờ đến kỳ khám sau (cách 6 thàng) và BS có thể thay đổi toa thuốc của bạn để tránh cơn loạn nhịp tái phát, có thể hại sưc khỏe của bạn, hoặc gây đau đớn. Hai thí dụ theo dơi thành công đă được bàn ở bài về một BN VN cấy máy CRT-D, và bài về phát hiện sớm cớn suy tim cấp, tránh BN phải nhập viện. Đă có nhiêu nghiên cứu lâm sàng có kết quả là theo dơi từ xa (Remote Monitoring) sẽ giảm từ vong.

Tóm lại các bộ máy phá rung Biotronik là an toàn và sẽ đưa an tâm đến bạn!

Các máy phá rung có thể chia ra 3 loại

Các dây điện cực được cấy như trong h́nh dưới đây

Bấm vào link trong bài bên dưới để xem vị trí dây điện cực
VVI

máy phá rung 1 buồng
VVI

Máy phá rung 2 buồng
VVI

Máy phá rung 3 buồng
VVI

  • Máy 1 buồng với dây điện cực được cấy ở thất (h́nh ICD1) (bấm vào link và xem h́nh ở khung trên). Dây điện cực sốc ở thất có 2 điện cực tạo nhịp ở đầu để phát hiện các điện tim ở thất phải, và điện cực sốc ở thất và ở tĩnh mạch chủ trên.
  • Máy 2 buồng với dây điện cực được cấy ở nhĩ và thất (h́nh ICD2)
  • Máy 2 buồng với 1 dây điện cực, và chỉ cần 1 dây Linox ProMRI smart S DX (h́nh ICD1+). Dây sốc này có 1 điện cực sốc ở thất và 2 cặp điện cực ở thất (ở đầu dây) và ở nhĩ. Cac loại máy này ở VN chỉ có Cty Tâm Thu cung cấp.
  • Máy 3 buồng với dây điện cực được cấy ở nhĩ phải, thất phải, và thất trái (xuống nhĩ phải, rồi qua cửa xoang vành, theo tĩnh mạch vành bên ngoài tim đễn bên ngoài thất trái) (h́nh CRT - se được bàn ở trang về máy điều trị suy tim)
  • Trong các máy ḍng Iforia và Itrevia, chúng tôi có thể cung cấp 2 loại dây sốc. Dây IS-1 + DF-1 kinh điển và dây DF-4 mới. Thường BS sẽ chọn dây tùy theo hợp đồng cung cấp với BV. Máy 2 buồng dùng dây Linox smart S DX chỉ có máy DF-1.

Chọn Lựa

Chúng tôi có nhiều máy để đáp ứng nhu cầu của bạn. Đối với các bạn đang phải chọn máy lần đầu, sau khi xem đoạn về chỉ định, bạn chỉ cần chọn trong danh sách ngắn gọn dưới đây
Các bạn chọn máy cao cấp cũng nên nghĩ đến tham gia chương tŕnh theo dơi từ nhà, Home Monitoring, hầu được hưởng theo dơi như ở Âu-Mỹ với kiểm tra máy mỗi đêm.

No MRICác bạn trẻ (<85 tuổi) nên nghĩ đến máy phá rung cao cấp v́ ḍng máy này tương ứng cộng hưởng từ (tương thích MRI). Lư do la một khi đă cấy một bộ máy không tương thích MRI, bạn sẽ có chống chỉ định chụp MRI trong suốt cuộc đời c̣n lài. Tối thiểu bạn nên bàn với BS cho cấy dây điện cực tương thích MRI. Mặc dù với máy sẽ không tương thích MRI, đến kỳ thay máy, bạn có thể thay một máy tương thích, và lúc đó bộ máy sẽ tương thích MRI. Quan trọng là tránh bản án chung thân không được chụp MRI v́ cấy một bộ dây không tương thích MRI.

Lần đầu tiên được chỉ đinh cấy máy, hay ngay cả khi thay máy, bạn có nhiều chọn lựa, không biết nên chọn bộ máy nào. Ngoài ra có nhiều yếu tổ có thể giới hạn sự chọn lựa v́ quy chế thầu tại bệnh viện. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi hiểu rơ tất cả các thiết bị điều trị nhịp tim tại Viêt Nam, nên có thể tư vấn bạn. Vậy bạn hăy liên lạc với chúng tôi qua e-mail (xin cho biết chỉ định, tên BS chỉ định, BV bạn định cấy máy, nếu BS đă tư vấn bạn một máy nào cũng xin cho biết để chúng tôi so sánh các ưu/khuyết điểm của các máy tương tự, số điện thoại để liên lạc) hoặc qua điện thoại. E-mail có thể tiện nhất v́ bạn có thời gian xem xét kỹ càng. 

Bảng tóm tắt

(dùng chuột chỉ vào h́nh để được thêm thông tin)
Máy phá rung BIOTRONIK
số buồng Máy 1 buồng Máy 2 buồng
Ḍng Iforia 3 Iforia 3 VR-T Iforia 3 DR-T
Iforia 3 VR-T Iforia 3 DR-T
Ḍng Iforia 5

(tương thích cộng hưởng từ)
Iforia 5 VR-T

Iforia 5 VR-T
Ḍng Itrevia

(tương thích cộng hưởng từ)
Iforia 7 VR-T Itrevia 5 VR-T DX
Itrevia 7 DR-T
Itrevia 5 VR-T Itrevia 5 VR-T DX, Itrevia 7 DR-T

CardioMessenger
Các máy phá rung (implantable cardioverter defibrillator, ICD) Biotronik đều có chức năng Home Monitoring (theo dơi từ nhà) cài sẵn. Để kích hoạt chức năng này bạn cần mua thêm máy CardioMessenger, là một loại máy điện thoại di động đặc dụng để nối máy ICD với trung tâm theo dơi ở CHLB Đức. Mối đêm máy ICD sẽ gửi kiểm tra máy qua máy CardioMessenger để truyền về Đức qua mạng GPRS của hệ thống điện thoại di động GPRS (2,5G). Trung tâm theo dơi sẽ gửi một báo cáo cho kỹ thuật viên (KTV) Cty Tâm Thu phụ trách Home Monitoring với trên 20 năm kinh nghiệm thiết kế và kiểm tra máy phá rung của Biotronik. Khi có sự kiện, hoặc ngay cả khi KTVHM nghi sắp có sự kiện, KTVHM sẽ báo cho BS của bạn. Nhờ vậy, nhiều điều trị không đau đớn sẽ được BS biết sớm, thay v́ chờ đến kỳ khám sau (cách 6 thàng) và BS có thể thay đổi toa thuốc của bạn để tránh cơn loạn nhịp tái phát, có thể hại sưc khỏe của bạn, hoặc gây đau đớn. Hai thí dụ theo dơi thành công đă được bàn ở bài về một BN VN cấy máy CRT-D, và bài về phát hiện sớm cớn suy tim cấp, tránh BN phải nhập viện. Đă có nhiêu nghiên cứu lâm sàng có kết quả là theo dơi từ xa (Remote Monitoring) sẽ giảm từ vong.

Trong thời gian gần đây suy nghĩ các BS đă thay đổi.
  1. Cần cố gắng giảm số sốc, v́ sốc về lâu dài tăng tử vong. Do đó cần tận dụng chức năng điều trị các cơn loạn nhịp bằng những đợt xung nhanh (ATP), ngay cả với các cơn loạn nhịp rất nhanh, trong vùng điều trị rung thất của các máy phá rung. Theo các nghiên cứu từ 2/3 đến 3/4 các sốc trong vùng rung thất có thể tránh được nếu dùng ATP. Tất cả các máy phá rung Biotronik đều có chương tŕnh ATP-One-Shot để điều trị các cơn loạn nhịp nhanh trong vùng rung thất bằng đợt xung nhanh.
  2. Nếu phát sốc, th́ nên cố gắng chỉ phát một sốc. Do đó chúng tôi đă đề nghị là phát sốc đầu tiên trong vùng rung thất nên là sốc tối đa. Với sốc 40 Joules, xác suất thành công sốc đầu rất cao.
  3. V́ dây điện cực sẽ ở trong cơ thể BN lâu ngày, nên sự suy nghĩ hiện nay của các BS là chỉ nên dùng dây sốc với 1 điện cực sốc, nên tránh dây với 2 cuộn sốc. Lư do là nếu cần phải rút dây điện cực, th́ sẽ tránh được các xơ hóa ở vùng tĩnh mạch chủ trên bám vào cuộn sốc ở trên. Với chỉ 1 điện cực sốc, ngưỡng phá rung sẽ tăng đôi chút. Với máy 40 Joules, và theo kinh nghiệm 30 Joules (với dây 2 cuôn sốc), không cần quan tâm  sự tăng ngưỡng này.
Biotronik shock lead
Các dây sốc với cố định vít xoắn của Biotronik.
Dây Linox dùng phích IS-1+DF-1. Dây Protego dùng phích DF-4.


Chỉ định

Máy: Iforia 3 VR-T, Iforia 5 VR-T hay Itrevia 5 VR-T. Chọn lựa Iforia 5 hay Itrevia 5 là tùy theo hợp đồng cung cấp Cty Tâm Thu có với BV.
Máy: Iforia 3 DR-T,  hay Itrevia 7 DR-T. Với các BN với nút xoang tốt: Itrevia 5 VR-T DX.

Máy phá rung 1 buồng

Iforia 3 VR-T
Iforia 5 VR-T Iforia 7 VR-T
Iforia 3 VR-T Iforia 5 VR-T Itrevia 5 VR-T

Iforia 3 VR-T: 40 Joules, pin 1,52 Ah @ 3,2V. Thời gian hoạt động 10,1 năm. Theo dơi ngưỡng tạo nhịp thất giúp đánh giá sức khỏe bệnh nhân khi tham gia Home Monitoring.
Iforia 5 VR-T: 40 Joules, pin 1,52 Ah @ 3.2V. Thời gian hoạt động 10,1 năm. Tương thích cộng hưởng từ khi được cấy với dây sốc Linox smart ProMRI hay Protego ProMRI. Đo trở kháng lồng ngực có thể dùng để dự đoán suy tim cấp khi tham gia Home Monitoring. Có điều chỉnh biên độ xung thất tự động giúp đánh giá sực khỏe bệnh nhân khi tham gia Home Monitoring.
Itrevia 5 VR-T: 40 Joules, pin 1,52 Ah @ 3.2V. Thời gian hoạt động 10,1  năm. Tương thích cộng hưởng từ khi được cấy với dây sốc Linox smart ProMRI hay Protego ProMRI. Đo trở kháng lồng ngực có thể dùng để dự đoán suy tim cấp khi tham gia Home Monitoring. Có điều chỉnh biên độ xung thất tự động giúp đánh giá sực khỏe bệnh nhân khi tham gia Home Monitoring.
Có chương tŕnh MorphMatch để phân biệt các cơn loạn nhịp ở thất và trên thất. Các bạn không cần tạo nhịp có thể chọn máy này thay v́ máy 2 buồng bên dưới.

Ưu điểm:

Máy phá rung 2 buồng

Iforia 3 DR-T
Itrevia 7 DR-T
Iforia 3 DR-T Itrevia 7 DR-T
Máy phá rung 2 buồng, 1 dây điện cực Itrevia 5 VR-T DX
Itrevia 5 VR-T DX

Iforia 3 DR-T: 40 Joules, 1,52 Ah với thời gian hoạt động 8,5 năm. Máy 2 buồng cơ bản. Có chương tŕnh giảm suy tim cho các BN với dẫn truyền nhĩ-thât tốt nhờ giảm tạo nhịp thất: IRS+. Có theo dơi ngưỡng tạo nhịp thất phải để đánh giá sức khỏe bệnh nhân khi tham gia Home Monitoring.
Itrevia 7 DR-T: 40 Joules, 1,52 Ah với thời gian hoạt động 8,5 năm. Tương thích cộng hưởng từ khi được cấy với các dây sốc Linox smart ProMRI hay dây Protego ProMRI, và dây nhĩ Solia S. Đo trở kháng lồng ngực có thể dùng để dự đoán suy tim cấp khi tham gia Home Monitoring. Có điều chỉnh biên độ xung nhĩ và thất.
BS có thể chọn giữa 2 chương tŕnh phân biệt nguồn gốc cơn loạn nhịp: thất hay trên thất. Thường không cần điều trị các cơn trên thất v́ không có nguy hại ngay lúc đó. Tuy nhiên nếu có thể phá các cơn bằng đợt xung không đau đớn, th́ máy sẽ thử 1 lần với mỗi cơn. Không nên cố gắng điều trị dai dẵng vô hiệu quả.
Máy có nhịp sinh lư CLS dùng độ co của tim để đánh giá nhu cầu huyết lưu của bạn. Nhịp CLS cũng giúp giảm suy tim, giảm rung nhĩ và điều trị ngất do thay đổi tư thế.
Ngoài chương tŕnh IRS+, trong tường hợp các BN với dẫn truyền nhĩ-thất rất tốt, c̣n có thêm chương tŕnh VpSuppression đạt mức tạo nhịp thất thấp nhất.
Itrevia 5 VR-T DX: 40 Joules, 1,52 Ah với thời gian hoạt động 9,2 năm cho các BN với nút xoang tốt và chỉ cần 1 dây điện cực Linox smart ProMRI S DX. Tương thích cộng hưởng từ. Đo trở kháng lồng ngực có thể dùng để dự đoán suy tim cấp khi tham gia Home Monitoring. Có điều chỉnh biên độ xung thất.
BS có thể chọn giữa 2 chương tŕnh phân biệt nguồn gốc cơn loạn nhịp: thất hay trên thất. 

Ưu điểm

Dây điện cực sốc

Rất nhiều bạn, và ngay cả BS, chỉ quan tâm đến máy phá rung không lưu ư đến dây điện cực sốc, v́ suy nghĩ là dây sốc nào cũng như nhau! Đây là suy nghĩ không chuẩn. Nh́n lại 10 năm qua, trong khi các recall (lệnh thu hồi) các máy phá rung có, nhưng số lượng máy bị thu hồi so với số lượng dây sốc bị thu hồi từ 2 công ty Medtronic và St Jude, th́ số dây sốc vượt hẳn số máy! Các dây bị thu hồi đă gây nhiều đau đớn cho BN v́ thường đưa đến sốc lầm. Thay máy th́ tương đối đơn giản trong lúc rút dây điện cực là một kỹ thuật hiện nay chưa được dùng ở VN, và ngay cả ở Âu-Mỹ cũng là một thủ thuật phức tạp, có mức tử vong không phải là 0! Khi chọn các dây sốc các bạn cần lưu ư những yếu tó sau đây

Các tài liệu tham khảo


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor


Cập nhật: 26/05/2016                                                                                                 Copyright NWSPI 2012 - 2016