NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.


Trang cho bệnh nhân

Máy phá rung tự động
(Máy khử rung tự động)
Bio
2015-2016Các máy phá rung Biotronik

Máy 1 buồng Máy 2 buồng, 1 dây điện cực Máy 2 buồng Máy 3 buồng điều trị suy tim
Máy phá rung cơ bản
Ḍng Iforia 3,
11 mm mỏng
Iforia 3 VR-T
Iforia 3 DR-T Iforia 3 HF-T
Iforia 3 VR-T
10,1 năm
Iforia 3 DR-T
8,5 năm
Iforia 3 HF-T
6,6 năm
Máy phá rung tương thích cộng hưởng từ
Ḍng Iforia 5,
11 mm mỏng. Thầu BV 2015
Iforia 5 VR-T
Iforia 5 VR-T DX Iforia 5 DR-T
Iforia 7 HF-T
Iforia 5 VR-T
10,1 năm
Iforia 5 VR-T DX, 
9,2 năm
Iforia 5 DR-T
 8,5 năm
Iforia 5 HF-T
 6,6 năm
Ḍng Itrevia,
11 mm mỏng. Thầu BV 2016
Itrevia 5 VR-T
Itrevia 5 VR-T DX Itrevia 7 DR-T
Itrevia 7 HF-T QP
Itrevia 5 VR-T
10,1 năm
Itrevia 5 VR-T DX, 
9,2 năm
Itrevia 7 DR-T
 8,5 năm
Itrevia 7 HF-T QP
7,5 năm

Các bạn có thể tham khảo bài dành cho bác sỹ chi tiết hơn. Ở trang này chúng tôi chỉ xin giới thiệu đơn giản các chức năng các máy ở  trên. Trong bảng trên, có h́nh có 2 máy v́ loại máy đó dùng ổ cắm chuẩn DF-1 và ổ cắm chuẩn DF-4. Các máy VR-T DX chỉ có loại DF-1. Và máy Itrevia 7 HF-T QP chỉ có loại máy DF-4.


So sanh cơ bản

Bên dưới là bảng so sánh xếp theo ḍng máy.

So sanh


Ở bảng trên

Tài liệu tham khảoBạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing. Máy phá rung Biotronik trang cho BSMáy phá rung Biotronik trang cho BSMáy phá rung Biotronik trang cho BS


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 6/09/2015                                                                                                              Copyright NWSPI 2015