NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Máy tạo nhịp Biotronik
đạt tương thích MRI 3 Tesla


Ngày 28/07/2015 Cty Biotronik thông báo là các máy tạo nhịp Biotronik 1 và 2 buồng Estella/ Evia/ Etrinsa 6/Etrinsa 8, khi dùng với các dây điện cực Safio S, Solia S và Solia T đă đạt chứng nhận CE tương thích MRI 3 Tesla ngoài vùng ngực, với mức SAR đến 2 W/Kg.
http://www.massdevice.com/biotronik-wins-ce-mark-for-new-mri-safe-pacemakers/

http://www.biotronik.com/files/6665390C80B4BF99C1257E9000358A16/$FILE/150728_BIOTRONIK_PR_ProMRI_3T_PM_EN.pdf

Chỉ định này cũng áp dụng cho các dây Setrox S, Siello S và T v́ các dây này không khác các dây ở trên. Nếu bạn đang được cấy một máy không có trong danh sach các máy ở trên với các dây Setrox/Siello, đến kỳ thay máy bạn chỉ cần thay máy tạo nhịp Biotronik đạt tương thích MRI là sẽ đạt tương thích MRI 3 Tesla.

Như vậy là từ nay các BN mang máy Biotronik trên có thể thoải mái chụp MRI 3 Tesla để được hưởng mức chẩn đoán không xâm nhập cao nhất ở VN. Ngay cả với giới hạn chụp ngoài vùng ngực, > 88% các ca chụp MRI vẫn có thể tiến hành! Theo thống kê Đức năm 2009:

MRI scan with ẽclusions
Ngay cả với giới hạn chụp ngoài vùng ngực,
các ca màu đỏ ở trong bảng trên vẫn có thể tiến hàng.
Số liệu từ báo cáo công ty bảo hiểm y-tế BARMER GEK, Artzreport 2011.

Với MRI 1,5 Tesla, các bộ máy trên có thể chụp toàn thân đến mức SAR trung b́nh trên cơ thể là 4 W/Kg! Nhưng chụp với SAR> 2 W/Kg th́ được liệt vào ca chụp 1st level controlled (mức kiểm tra cấp 1), với nguy cơ tổn thương do nhiệt độ tăng cao … ngay cả với BN không có máy tạo nhịp trong cơ thể! BS MRI sẽ cần phải đồng ư là cần thiết.

An toàn hơn chụp MRI 1,5 Tesla 4 W/Kg là chụp MRI 3 Tesla với 2 W/Kg để đạt h́nh tương tự!

Theo các thông tin trên mạng, hiện nay đă có 9 máy MRI 3 Tesla ở VN
  • 3 ở Hà Nội: BV 108, Vinmec, BV 354
  • 1 ở Đà Nẵng: BV ung thư ĐN
  • 1 ở Đồng Nai: BV ĐK Đồng Nai
  • 4 ở TP HCM: BV ĐH Y-Dược, BV Chợ Rẫy, BV 175, BV Tân Hưng
Do đó ở Hà Nội và nhất là ở TP HCM, tại sao lại chịu được cấy máy không thể chụp MRI 3 Tesla? 

Ngoài các máy tạo nhịp đă đạt tương thích MRI 3 Tesla, hiện nay các máy phá rung 1 và 2 buồng Biotronik ḍng Iforia 5 cũng đă đạt chỉ định này.

V́ chức năng chụp MRI hầu như do dây điện cực quyết định, nếu bạn nghĩ sẽ cần chụp MRI 3 Tesla trong tương lại, sẽ cần phải thay cả bộ máy không đạt chỉ định này. Sẽ phải rút dây điện cực cũ ra. Nếu dây dă được cấy < 3 năm, th́ có thể không khó.

Như vậy là vào thời điểm này, 07/2015, ở VN chỉ có các máy tạo nhịp và phá rung Biotronik là đạt chỉ định chụp MRI 3 Tesla ngoài vùng ngực với mức SAR đến 2 W/Kg. Các máy này cũng có thể chụp MRI 1,5 Tesla toàn thân. Vậy tại sao lại chọn cấy máy khác?

Từ ngày cung cấp máy tạo nhịp tương thích MRI đầu tiên, bộ máy Evia DR với dây Safio S, năm 2010, công ty Biotronik đă đi từng bước nhỏ đều đặng tăng thêm chỉ định chụp MRI. Hiện nay đă đến thế 2 máy tạo nhịp 1 và 2 buồng, thế hệ 2 máy tạo nhịp điều trị suy tim (3 buồng), thế hệ 3 máy phả rung 1, 2 và 3 buồng. Nhĩn xung quanh, không có công ty điều trị nhịp tim nào đă đầu tư nhiều như Biotronik vào lĩnh vực tương thích MRI!

Công ty Biotronik không phải là công ty đầu tiên cung cấp bộ máy tạo nhịp tương thích MRI, nhưng hiện nay là công ty với kỹ thuật cao nhất! Công ty Biotronik đă không ngủ quên trên thành công ban đầu!


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 10/08/2015                                                                                                            Copyright NWSPI 2015